paści

paść (http://sjp.pl/pa%B6%E6)
1. pułapka na zwierzynę; potrzask;
2. dawniej: przepaść
oraz:
1. rzucić się na ziemię; przewrócić się;
2. zginąć gwałtowną śmiercią;
3. o kraju, mieście: dostać się w ręce nieprzyjaciela;
4. spaść, zlecieć
oraz:
1. nadzorować pasące się zwierzęta;
2. karmić, tuczyć;
3. przenośnie: sycić, nasycać